BĄDŹ ŚWIADOM TERMINÓW!

Kalendarz Podatnika 2019

Wiele osób pyta nas – do kiedy złożyć deklarację PIT w 2019? Jakie deklaracje jestem zobowiązany wypełnić? 

Postanowiliśmy przygotować małe kalendarium podatnika na rok 2019 wraz z opisem wszystkich PIT-ów!

Do 20 stycznia 2019 r. :

PIT-6- podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. będą ustalać na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej;

PIT-16 - osoby fizyczne, które prowadzą (lub zamierzają prowadzić) pozarolniczą działalność gospodarczą i chcą opodatkować ją w formie karty podatkowej;

• oświadczenie o zmianie metody opodatkowania (podatek na zasadach ogólnych 19 proc. lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Do 31 stycznia 2019 r. :

PIT-16A - podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej;

PIT-28 - podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze;

PIT-19A - podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych;

PIT-11 – pracodawca musi wysłać elektronicznie za pracowników do US.

Do 28 lutego 2019r. :

PIT-40A - wystawiany jest przez organ rentowy automatycznie;

PIT-11 – pracodawca zobowiązany jest przesłać go pracownikom.

Do 30 kwietnia 2019r. :

PIT36 - podatnicy, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli przychody;

PIT36L- - podatnicy, którzy dokonali wyboru podatku liniowego;

PIT37 - podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników;

PIT38 - podatnicy, którzy rozliczają przychody kapitałowe;

PIT39 - podatnicy, którzy rozliczają przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami.

Potrzebujesz naszych usług?

Wyślij do nas zapytanie, zadzwoń lub zostaw swojego maila.
Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak się da.

WYCEŃ USŁUGĘ