18 grudnia 2019

Aport do Prostej Spółki Akcyjnej a podatek VAT (Prosta-Spolka.pl)

27 listopada 2019

Sprawozdanie z działalności P.S.A. – czy zawsze trzeba je sporządzić? (Prosta-Spolka.pl)

12 listopada 2019

Gdzie i kiedy Prosta Spółka Akcyjna będzie przekazywać roczne sprawozdania finansowe? (Prosta-Spolka.pl)

31 października 2019

Prosta Spółka Akcyjna – księgowość (Prosta-Spolka.pl)

11 października 2019

Jakie są skutki podatkowe udzielenia oprocentowanej pożyczki Prostej Spółce Akcyjnej przez akcjonariusza? (Prosta-Spolka.pl)

17 września 2019

Czy prosta spółka akcyjna może płacić zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej? (Prosta-Spolka.pl)

10 września 2019

Czy koszty poniesione przed rejestracją Prostej Spółki Akcyjnej stanowią koszt uzyskania przychodu? (Prosta-Spolka.pl)

28 sierpnia 2019

Czy Prosta Spółka Akcyjna może być małym podatnikiem? (Prosta-Spolka.pl)

11 lipca 2019

Prosta Spółka Akcyjna a podatek dochodowy (Prosta-Spolka.pl)