Skutki dokonania przelewu z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności