Jakie są skutki podatkowe udzielenia oprocentowanej pożyczki Prostej Spółce Akcyjnej przez akcjonariusza? (Prosta-Spolka.pl)