Gdzie i kiedy Prosta Spółka Akcyjna będzie przekazywać roczne sprawozdania finansowe? (Prosta-Spolka.pl)