COVID I KASY | TAXO - Twoje nowoczesne biuro rachunkowe

COVID – PODATKI I KSIĘGOWOŚĆ

Więcej czasu na wymianę kas fiskalnych na kasy online

Rząd zaproponował przedłużenie terminu na wprowadzanie obowiązku korzystania z kas fiskalnych online, czyli kas rejestrujących zapis kopii na papierze lub w sposób elektroniczny. Podatnicy zostali podzieleni na dwie grupy, pierwsza do której należą miedzy innymi sprzedawcy świadczący usługi związane z wyżywieniem i krótkotrwałym zakwaterowaniem powinni wdrożyć kasy online do 31 grudnia 2020 roku. Druga grupa, do której zalicza się usługi takie jak kosmetyczne, fryzjerskie czy budowlane zobowiązani są wprowadzić nowe kasy do 30 czerwca 2021 roku.

Zmiany te przewidywane są w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Rozporządzenie stworzono jako odpowiedz na pandemię koronawirusa i w celu minimalizacji zagrożenia z jakim mierzy się państwo i społeczeństwo oraz jako forma wsparcia dla przedsiębiorców.

Nowe rozporządzenie ma umożliwić dalsze prowadzenie działalności gospodarczej narażonej na duże ograniczenia w funkcjonowaniu czy nawet na zamknięcie spowodowane trudnościami, jakie pojawiają się w zakresie płynności finansowej w związku z rozprzestrzenianiem się skutków choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem.

Zgodnie ze starsza wersją przepisów sprzedawcy byli zobowiązani do wprowadzenia kas online: pierwsza grupa sprzedawców do 30 czerwca 2020 roku, a druga grupa do 31 grudnia 2020 roku. Nowe rozporządzenie przesuwa termin pierwszej grupy podatników na 31 grudnia 2020 i odpowiednio drugiej grupy na 30 czerwca 2012 roku. Do pierwszej grupy należą:

– świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

– dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Do drugiej grupy podatników należą podatnicy świadczący usługi kosmetyczne i kosmetologiczne, fryzjerskie, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, budowlane, prawnicze oraz usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

W związku ze zmianą terminów na prowadzenie ewidencji przy użyciu kas starego typu, ustawodawca przedłuża też terminy przyjęte za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na potrzeby ulgi na zakup kas online.

Rozporządzenie jest odpowiedzą na apele przedsiębiorców, między innymi przedstawicieli Polskiej Izby Handlu, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Związku Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu. Jednym z powodów takiego apelu jest problem nabycia odpowiedniego sprzętu, przeszkolenia w zakresie jego obsługi, a co za tym idzie przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas. Problemy te spowodowane są trwającą wciąż epidemią i związanymi z nią restrykcjami.

Wedle szacunkowych danych problemy tego typu mogą dotyczyć około 400 tys. podatników.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Używamy cookies na naszej stronie.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.