COVID I PIT | TAXO - Twoje nowoczesne biuro rachunkowe

COVID – PODATKI I KSIĘGOWOŚĆ

Zapłata podatku PIT po 30 kwietnia 2020 r.

Podatki za rok 2019 w postaci PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 można w tym roku bez żadnych konsekwencji rozliczyć miesiąc po terminie. Podatek można wpłacać na mikrorachunek do dnia 1 czerwca 2020 roku.

Termin rozliczenia podatku za rok 2019 wykazanego w pitach PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 upłynął 30 kwietnia 2020 roku, nie został bowiem przesunięty mimo epidemii koronawirusa.

Podatnik, który do tej pory nie uregulował należności wynikłych z rozliczenia podatkowego mają na swoim koncie zaległość podatkową. Zaległość tego rodzaju obciąża się odsetkami, a nalicza się je za okres od dnia następnego, w którym upłynął termin płatności podatku, aż do dnia opłacenia zaległości, włącznie z dniem samej spłaty.

Jednak w tym roku należności wynikające z rozliczenia podatkowego można bez odsetek spłacić do 1 czerwca bieżącego roku. Ulga ta została ogłoszona przez Ministra Finansów w rozporządzeniu. W tym roku odsetki nie są naliczane za okres od 1 maja do 1 czerwca w przypadku należności wynikłych z rozliczenia PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2019 rok. Należy również pamiętać, że uregulowanie całego lub części podatku po 1 czerwca 2020 r. nie zwalania z naliczenia odsetek za zwłokę od 1 maja 2020 r. do dnia zapłaty. Ponadto podatek dochodowy wykazany w zeznaniu podatkowym należy zapłacić bez względu na kwotę. Przepisy prawa podatkowego nie przewidują zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku ze względu na jego niewielką wysokość.

Ulga ta dotyczy również osób rozliczających PIT-37 i PIT-38 za rok 2019 korzystając z usługi Twój e-PIT. Usługa e-PIT polega na przygotowaniu rozliczenia przez administrację skarbową na podstawie danych posiadanych przez nią, a następnie udostępnienie rozliczenia podatnikowi za pomocą Portalu Podatkowego. Tego rodzaju rozliczenie online można było akceptować bez żadnych zmian, samodzielnie zmodyfikować lub zupełnie odrzucić, by następnie złożyć rozliczenie samodzielnie. Bardzo ważnym jest, że jeżeli do dnia 30 kwietnia bieżącego roku, podatnik nie odrzucił lub nie zaakceptował rozliczenia PIT-37 lub PIT-38 za rok 2019 stworzonych w ramach usługi e-PIT, przy czym sam nie złożył rozliczenia, rozliczenie stworzone na potrzeby e-PIT zostało automatycznie złożone w dniu 30 kwietnia 2020 roku.

W sytuacji gdy podatnik samodzielnie nie ureguluje podatku wynikającego z automatycznie zaakceptowanego rozliczenia, otrzyma informacje z urzędu skarbowego o konieczności dokonania wpłaty. Informacja ta dotrze do niego w maju 2020, a na wpłatę będzie miał siedem dni od dnia otrzymania informacji. Dotrzymanie tygodniowego terminu pozwala uniknąć zapłaty odsetek podatkowych za okres od dnia następnego po upływie ustawowego terminu płatności podatku do dnia wpłaty. . Odsetki za zwłokę ze względu na zaniechanie ich poboru w okresie od 1 maja do 1 czerwca 2020 roku będą naliczone najwcześniej od 2 czerwca 2020 r. Okres, w którym odsetki nie będą naliczane, może objąć kilka dodatkowych dni. Jeżeli bowiem podatnik otrzyma informację o konieczności uregulowania podatku z automatycznie zaakceptowanego zeznania podatkowego w ostatnich dniach maja 2020 r., to wyznaczony w niej termin zapłaty będzie upływał na początku czerwca 2020 r., a jego dotrzymanie zwalnia z naliczenia odsetek za zwłokę.

Podatek i ewentualnie naliczone odsetki należy przelać na indywidualny rachunek podatkowy, nazywany mikrorachunkiem. Numer mikrorachunku można uzyskać w każdym urzędzie skarbowym lub skorzystać ze strony Ministerstwa Finansów i jest to bezpłatne. Wystarczy podać numer PESEL lub NIP. W przypadku małżeństw korzystających z łącznego opodatkowania dochodów, w przypadku PIT-36, PIT-37, wpłacają należność na mikrorachunek jednego z nich resort finansów zaleca by rachunkiem na który się wpłaca należność był rachunek małżonka figurującego jako podatnik na rozliczeniu podatkowym.

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

rozporządzenie o zaniechaniu poboru odsetek za zwłokę (Dz. U. z 2020 r. poz. 728).

art. 61b § 1 Ordynacji podatkowej.

Używamy cookies na naszej stronie.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.