COVID | TAXO - Twoje nowoczesne biuro rachunkowe

COVID – PODATKI I KSIĘGOWOŚĆ

Uchylenie regulacji szczególnej dotyczącej wstrzymania terminów wprowadzonej w związku z COVID-19.

W obecnej chwili mamy do czynienia z sytuacja kryzysową w postępowaniach cywilnych i administracyjnych. Kryzys ten wywołało uchylenie szczególnych regulacji prawnych odpowiadających za bieg terminów w postępowaniach administracyjnych oraz cywilnych. Uchylenia te pojawiły się związku z ustawą z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kolejna ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się  wirusa SARSCoV2 uchyliła wiele regulacji prawnych związanych z biegiem terminów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, ich wstrzymywaniu lub zawieszaniu, które wprowadzono na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Uchylono przepisy art. 15zzr i art. 15zzs, a wprowadzono przepis art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się  wirusa SARSCoV2. Reguluje on problemy związane z rozpoczęciem biegu terminu lub dalszego biegu terminów, które pozostawały wstrzymane lub zawieszone na podstawiane przepisów art. 15zzr i art. 15zzs, które zostały uchylone. Uchylony obecnie przepis art. 15 zzr stosowano w wypadkach przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminami:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3) przedawnienia,

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

5) zawiłych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju – nie biegły, bowiem art. 15zzr stanowił, że nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu.

Nowo wprowadzony przepis art. 68 z ustawy z dnia z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się  wirusa SARSCoV2, ustanawia że jeśli bieg wyżej wymienionych terminów nie rozpoczął się, wówczas rozpoczyna on swój bieg po upływie siedmiu dni od dnia wejścia w życie ustawy. Ustaw weszła w życie 16 maja 2020 roku, więc rozpoczęcie biegu spraw rozpoczęło się 24 maja 2020 roju. Podobnie jest w przypadku biegu terminów zawieszonych poprzez wprowadzenie przepisu art. 15 zzr. Po dniu 24 maja 2020 roku zaczynają ponownie swój bieg, czyli siedem dni po wejście w życie nowego przepisu. Z kolei w przypadku postępowań, których bieg nie rozpoczął się w związku ze szczególną regulacją czyli art. 15zzr, to również rozpoczęły swój bieg 24 maja 2020 roku. Tak samo jest w przypadku spraw  których bieg uległ zawieszeniu.

Innymi słowy wszystkie sprawy, które uległy zawieszeniu, wstrzymaniu lub nie rozpoczęły się z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19, rozpoczęły swój bieg  24 maja 2020 roku.

 

Dalsze informacje:

Dz.U. z 2020 r. poz. 374

Dz.U. z 2020 r. poz. 875

Używamy cookies na naszej stronie.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.